Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

6. 9. 2018

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční 26. 9. 2018 od 6.30 do 8.30.

Papír nemusíte třídit. Jednotlivé balíky odevzdávejte svázané a zvážené.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. ŽP

6. 9. 2018

Zasedání ŽP září

Na prvním zasedání ŽP v letošním školním roce jsme představili nové i stávající členy ŽP. Budeme se stýkat každý první čtvrtek v měsící v JU v zeleném patře.

16. 5. 2018

Poslední sběr víček

Ve středu 15.5. proběhl na škole poslední sběr víček. V příloze naleznete výsledky sběru i celkové pořadí. Všem děkujeme.

15. 3. 2018

Výborní basketbalisté

Dne 13. 3. a 14. 3. 2018 proběhl okresní turnaj brněnských základních škol v basketbale na ZŠ Brno náměstí Svornosti.

8. 3. 2018

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd, projednali jsme sběr papíru, soutěž ve skládání origami, jarní výzdobu, probíhající turnaj ve vybíjené a připravovanou zahradní slavnost.

8. 3. 2018

Sběr papíru

Tradiční jarní sběr papíru proběhne ve středu 28. 3. od 6.30 do 9.00 hodin.

Papír nemusí být vytříděný, ale balíky by měly být zvážené a svázané.

15. 2. 2018

Zasedání ŽP

15. 2. se sešli zástupci žákovského parlamentu, aby se domluvili na následujících akcích:

- ve středu 21. 2. začíná mezi dívčími týmy na II. stupni turnaj ve vybíjené 

1. 2. 2018

Druhý sběr víček

Ve středu 31.1. proběhl na škole druhý sběr víček. V příloze naleznete výsledky sběru i průběžné pořadí.

18. 1. 2018

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání žákovského parlamentu se zúčastnili zástupci všech tříd druhého stupně. Zhodnotili jsme akce, jež proběhly v závěru loňského roku (vánoční jarmark, žákovský ples).

20. 12. 2017

Žákovský ples

Dnes 20. 12. 2017 se sejdeme s žáky II. stupně a oslavíme konec roku tradičním plesem.  Tato oblíbená žákovská akce se letos koná již popatnácté.