Kalendář akcí 2023/2024

Kalendář akcí  na školní rok 2023/2024

Výukové programy budou realizovány dle aktuální epidemiologické situace.

Dalších výukových programů, divadelních představení, exkurzí, sportovních soutěží
a školních akcí se budeme účastnit podle aktuální nabídky a epidemiologické situace.

Přesná data budou průběžně k dispozici v Aktualitách.

Září

 • 6. 9. zasedání ŽP (žákovského parlamentu)
 • 6. 9. a 7. 9. 5. C adaptační program se školní psycholožkou
 • 6. 9. předávání certifikátů Cambridge KET, PET, FCE
 • 11.-13. 9. adaptační kurz 6. tříd v Zubří
 • 14. 9. předávání certifikátů Cambridge YLE
 • 15. 9. fotografování 1. ročníku pro MF Dnes (vyjde 20. 10.)
 • 18. 9. schůzka Rady rodičů
 • 18. 9. třídní schůzky
 • 21. 9. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 21. 9. sběr papíru pořádá ŽP
 • 28. 9. státní svátek
 • 29. 9. ředitelské volno
 • Socializační programy se školními psycholožkami 
 • Organizace a koordinace kurzů Cambridge YLE, KET, PET, FCE, kurzů Goethe-Zertifikat
 • Přihlašování do zájmových kroužků.

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole
 • 2.-4. 10. 9. roč. Literárně-historická exkurze Praha
 • 2.-6. 10. 2. C ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 5. 10. zasedání ŽP
 • 5. 10. ŠD exkurze do Moravského Krumlova
 • 7.-14.10. výjezd vybraných žáků do Polska v rámci projektu Erasmus+
 • 9.-13. 10. 2. B ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 9. 10. 5. C výukový program s Filharmonií Brno – Na buben se netluče
 • 12. 10. 3. B výukový program Pověsti Brna + podzemí
 • 13. 10. 3. A, 3. C výukový program Pověsti Brna + podzemí
 • 16.-20. 10. 2. A ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 18. 10. zájemci z 9. roč. – testy profesní orientace
 • 20. 10. vyjdou fotografie žáků 1. ročníku v MF Dnes
 • 20-22. 10. výjezd Žákovského parlamentu (ŽP)
 • 26. 10.   podzimní prázdniny
 • 27. 10.   podzimní prázdniny
 • Vystoupení školní kapely pro pacienty a personál v Nemocnici Milosrdných bratří
 • Preventivní a socializační programy ve třídách se školní psycholožkou
 • Logická olympiáda
 • Školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika v ČR
 • Sportovní soutěže - floorbal, házená, kopaná
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Šachový turnaj (ŠD)
 • Návštěva divadelního představení na Leitnerce (ŠD)

Listopad

 • zasedání ŽP
 • 6.-10. 11. 4. A náhradní ŠVP – jedovnice s kurzem plavání
 • 13. 11. 9. B výukový program s Filharmonií Brno – Na buben se netluče
 • 13. 11. schůzka Rady rodičů
 • 13. 11. třídní schůzky
 • 16. 11. 7. C výukový program s Filharmonií Brno – Varhany, nástroj králů
 • 17. 11. státní svátek
 • Preventivní programy na podporu dobrých vztahů ve třídě, strategie učení, řešení konfliktů se školní psycholožkou
 • Bobřík informatiky – Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol
 • 6. a 7. roč. – jazyková animace v hod. Nj lektory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže 
 • 8. roč. – Den s němčinou (Goethe institut)
 • 9. roč. Filmfest – filmové představení v rámci  festivalu německy mluvících filmů
 • Školní kolo olympiády v Čj 
 • Školní kolo soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR”
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Matematická olympiáda 1. st.
 • Soutěž ŽP – Zimní výzdoba
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD odpoledne strašidel z Bakalky

Prosinec

 • zasedání ŽPexkurze - předvánoční Vídeň pro žáky 2. st.
 • Vánoční těšení 1. stupeň
 • Vánoční jarmark 2. stupeň
 • Vánoční dílny – dle aktuální nabídky
 • 19. 12. vánoční vystoupení na Zelném trhu 10:00-11:30
 • 20. 12. žákovský ples
 • Vystoupení školní kapely pro pacienty a personál v Nemocnici Milosrdných bratří
 • Divadelní představení v Aj dle nabídky
 • Socializační programy se školní psycholožkou
 • Školní kolo dějepisné olympiády 
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo konverzační soutěže v Nj
 • Školní kolo biologické olympiády
 • Regionální kolo soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR” - 1. část
 • Projekce francouzských filmů
 • Soutěž ŽP
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD recitační soutěž
 • 21. 12. ředitelské volno
 • 22. 12. ředitelské volno
 • 23. 12. 2023-2. 1. 2024  vánoční prázdniny

Leden

 • 3. 1. nástup po vánočních prázdninách
 • 8. 1. hovorové hodiny
 • 8. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 12. 1. 7. C výukový program s Filharmonií Brno – Fanfárum
 • 17. 1. 8. B výukový program s Filharmonií Brno – Varhany, nástroj králů
 • 18. 1. 8. C výukový program s Filharmonií Brno – Harfa
 • 19. 1. 8. B výukový program s Filharmonií Brno – Harfa
 • zasedání ŽP
 • 23. 1. - Den otevřených dveří
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka 4.-8. ročníky
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Školní kolo německé olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kolo
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • Soutěž ŽP
 • ŠD pěvecká soutěž „Zlatý slavík“
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD návštěva Papilonie
 • ŠD bruslení
 • 31. 1.   rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2023/2024
 • Evaluace výsledků 1. pololetí

  Únor

 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5.-11. 2. jarní prázdniny
 • 16. 2. 9. B výukový program s Filharmonií Brno – Fanfárum
 • 20. 2. 3. C dopravní výchova Empík – chodec s MP Brno
 • 27. 2. 3. B dopravní výchova Empík – chodec s MP Brno
 • 28. 2. 3. A dopravní výchova Empík – chodec s MP Brno
 • zasedání ŽP
 • 19.-24. 2. první lyžařský výcvikový kurz  7. roč. - Čapkova chata
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž v Aj pro 2. stupeň
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce 
 • Městské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Prezentiáda- školní kolo
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu 
 • ŠD bruslení

Březen

 • 1.3. 6.-8. roč. Anglické divadlo
 • 4.-9. 3. druhý lyžařský výcvikový kurz  7. roč. - Čapkova chata
 • zasedání ŽP
 • 6. 3. 4. B dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 13. 3. 4. A dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 14. 3. 4. C dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 28. 3. velikonoční prázdniny
 • Vystoupení školní kapely pro pacienty a personál v Nemocnici Milosrdných bratří
 • 5. 3. - Den otevřených dveří
 • Olympiáda v programování
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky 
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo konverzační soutěže v Aj
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Frankofonie
 • Městské kolo olympiády v německém jazyce
  Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický Klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr papíru ŽP
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníku, “přijímačky nanečisto”
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD návštěva Anthroposu
 • ŠD návštěva edukačního programu v knihovně J. Mahena
 • Regionální kolo soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika v ČR” - 2. část
 • Prezentiáda - následná kola

Duben

 • Zápis do 1. ročníků – přesná data budou k dispozici v aktualitách
 • zasedání ŽP
 • 15. 4. schůzka Rady rodičů
 • 15. 4. třídní schůzky
 • 12. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
 • 15. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
 • 16. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
 • 17. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
 • 30. 4. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • Škola v přírodě s výukou plavání 3. A, 3. B, 3. C
 • Vystoupení školní kapely pro pacienty a personál v Nemocnici Milosrdných bratří
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země   
 • Projekt Erasmus+
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Státní kolo konverzační soutěže ve Frj
 • Bonjour Brno – dle aktuální nabídky
 • Jazyková animace Centra česko-německých výměn Tandem „Němčina nekouše“
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády 
 • Okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • Soutěž ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD návštěva hvězdárny

Květen

 • zasedání ŽP
 • 10. 5.   I. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 11. 5.   II. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 27. 5.   hovorové hodiny 
 • Vystoupení školní kapely pro pacienty a personál v Nemocnici Milosrdných bratří
 • 31.5.-8. 6. poznávací zájezd přihlášených žáků 2. st. do Itálie
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka A2, B1
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka 
 • Soutěže ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriády
 • Představení Frj 5. ročníkům
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD návštěva Labyrintu pod Zelným trhem
 • ŠD módní přehlídka
 • Výjezd žáků v rámci projektu Erasmus+
 • 9. ročník - výjezd do Polska (Osvětim, Krakov, Vělička)
 • Pébéčko - plánování, příprava a realizace hlasování

Červen

 • Den dětí – zábavné dopoledne pro žáky 1. stupně  
 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • zasedání ŽP
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. třídy
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Zasedání ŽP
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Odměna pro členy ŽP
 • ŠD vystoupení gymnastického kroužku
 • ŠD návštěva stálé akvarijní výstavy
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • Realizace výletů tříd a škol v přírodě
 • Evaluace výsledků 2. pololetí, příprava podkladů pro výroční zprávu
 • 28. 6.   ukončení školního vyučování 2023/2024

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v Aktualitách.