Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

14. 11. 2017

Zasedání ŽP - listopad

Na pravidelném zasedání ŽP jsme měli možnost se setkat se zástupci organizace IMPACT, kteří s námi prožili část výjezdního zasedání.

Současně jsme si připomněli blížící se akce a úkoly:

7. 11. 2017

Sběr víček

Dnes 7.11. se uskutečnil první sběr víček na charitativní účely. Průběžné pořadí tříd naleznete v příloze.

25. 10. 2017

Výjezdní zasedání ŽP

O víkendu 20. 10. - 22. 10. 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání  žákovského parlamentu ve Valči u Hrotovic. Zástupce vyslaly všechny třídy.

6. 10. 2017

Zasedání žákovského parlamentu - říjen

Na druhém zasedání ŽP jsme řešili:

* sběr víček proběhne 7.11. o velké přestávce ve vestibulu školy (víčka musí být v pytli, který bude označený názvem třídy)

30. 9. 2017

Sběr papíru - pořadí tříd

Ve středu 27. 9. 2017 se uskutečnil sběr papíru. V příloze naleznete pořadí jednotlivých tříd.

Děkujeme všem zúčastněným.

15. 9. 2017

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční 27. 9. od 6.30 do 8.30.

Papír nemusí být tříděný, odevzdávejte svázané a zvážené balíky.

20. 6. 2017

Žákovský parlament v JumpParku

Zástupci žákovského parlamentu, kteří celý rok pilně pracovali, byli odměněni dnešním výletem do JumpParku, kde si užili spoustu zábavy.

24. 5. 2017

Poslední sběr víček

V úterý 23.5. proběhl poslední sběr víček.

Velmi děkujeme všem, kteří s námi sbírají. V příloze naleznete výsledky jednotlivých tříd.

30. 3. 2017

Třetí sběr víček

Dne 28. 3. 2017 se ve škole uskutečnil třetí sběr víček pro charitativní účely.

Pořadí tříd:

Druhý stupeň