Historie školy - Jak to všechno začalo

Tradice naší školy s tzv. rozšířenou výukou jazyků započala v roce 1966. Zájem o angličtinu byl obrovský, ze 360 uchazečů se vybralo prvních 72 žáčků, a ti nastoupili do dvou třetích anglických tříd.

Po několik let jsme zůstávali jedinou školou na Moravě, které se dostalo privilegia učit angličtinu rozšířeně. K pěti hodinám angličtiny týdně přibyly ještě 2 hodiny konverzace a ve 4. třídě se navíc vyučovala také 1 hodina matematiky v cizím jazyce. V 5. ročníku dokonce i 1 hodina pracovního vyučování. V r. 1970 se v rámci normalizace změnil systém výuky. Přednost dostal ruský jazyk, ten se stal prvním cizím jazykem, a angličtina byla odsunuta až do 5. ročníku.

Pak přišla revoluce v r. 1989 a na žádost rodičů se během jednoho týdne vše vrátilo do původních kolejí, k naší velké radosti. Ruské lektorky vystřídali mladí Kanaďané a Američané. Ruštinu nahradily jiné světové jazyky - němčina, francouzština a španělština. Škola za dobu svého působení získala řadu ocenění v konverzačních soutěžích a při různých vystoupeních, podnikli jsme spoustu akcí a zájezdů do zahraničí.

Výuka se obzvláště v posledních letech zmodernizovala, byla vybudována jazyková laboratoř a počítačová učebna, což samozřejmě přispívá k dalšímu zdokonalování. V současné době dotuje MŠ cizí jazyky jen třemi hodinami týdně, proto jsme našim žákům umožnili studovat angličtinu již od 1. ročníku. Mnoho našich bývalých žáků je s námi stále v kontaktu a leckteří z nich už poslali své děti na naši školu, aby zde pokračovaly v jejich šlépějích.

My, učitelé, jsme na své bývalé žáky hrdí. Většina z nich se v životě velmi dobře uplatnila a vystudovala vysoké školy všech možných zaměření. Kromě řady renomovaných lékařů různých oborů, inženýrů, vysokoškolských učitelů, překladatelů, právníků a prosperujících podnikatelů jsou mezi nimi také známí umělci a spisovatelé. Jsme vždy potěšeni, když po letech přijde pozvánka na setkání našich bývalých žáků. Společně s nimi si zavzpomínáme na mladá léta a těšíme se z jejich úspěchů, jako by byli našimi dětmi. Je to moc hezký pocit.

Někde tady to začalo...?