Cambridge kurzy a zkoušky

Jsme oficiálním partnerem British Council v rámci zkoušek Cambridge

Víte že...

 • Více než 100 našich žáků složí zkoušku každý rok.
 • Patříme mezi instituce, které přihlašují nejvíce žáků ke Cambridge zkouškám v rámci celé České republiky.

Víte že...

 • Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny.
 • Roční intenzivní příprava našich žáků se projevuje ve vysoké úspěnosti složených zkoušek.
 • zkoušky Cambridge na Bakalce pořádáme ve spolupráci s British Council
 • Cambridge zkoušky YLE probíhají vždy v polovině měsíce května
 • Cambridge zkoušky KET, PET a FCE podle registrací (termíny 3x ročně)
 • pořádáme slavnostní předávání Certifikátů Cambridge (konec června)

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.

Prep centre logo_CMYK_png_600.png

Tyto zkoušky Cambridge ESOL vycházejí ze zásady, že základem učení dětí je úspěch a dosažené výsledky. Zkoušky byly navrženy pro konkrétní věkové skupiny a dosahují mezi studenty stále vyšší obliby jako první cíl ve studiu anglického jazyka. Nabízíme několik typů zkoušek pro mladé studenty angličtiny, jimiž je chceme motivovat k dalšímu studiu jazyků.

british_council_logo-600.jpg

Podrobné informace k Cambidge kurzům a zkouškám na Bakalce

Cambridge Young Learners English Tests jsou vytvořeny pro děti mezi 7-12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už umí, a tím je

Naším cílem je

 • zprostředkovat dětem pozitivní zkušenost při výuce angličtiny, aby ve studiu jazyka chtěly pokračovat i v dospělosti
 • prohloubit jejich porozumění jazyku a schopnost pohotově reagovat
 • přispět ke zlepšení prospěchu ve škole

O našich kurzech

 • kurzy pro žáky od 2. do 9. tříd
 • kur
 • všechny kurzy Cambridge pořádané na naší škole začínají v týdnu od 2. 10. 2023 a končí v květnu / červnu 2024
 • cena kurzu je 2 500 Kč (kurzy na 1. stupni) / 2 800 Kč (kurzy na 2. stupni)
 • cena učebnice do kurzu je cca 400 Kč (pro kurzy 1. stupně) a cca 500 Kč (pro kurzy 2. stupně)
 • platby budou hrazeny

Cambridgeské zkoušky jsou propojeny s Evropským referenčním rámcem pro jazyky – Common European Framework of Reference (CEFR).

Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje