Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

5. 12. 2023

Zdobení perníčků

V pondělí 4. prosince proběhla na druhém stupni soutěž ve zdobení perníčků, kterou organizoval žákovský parlament.

15. 11. 2023

Zimní výzdoba na Bakalce

Jak jste si mohli všimnout na třídních schůzkách, Bakalka se zahalila do zimní výzdoby. Učitelé výzdobu hodnotili a výsledky jsou následující:

31. 10. 2023

Vydlabávání dýní

V pondělí 30. října se zástupci tříd druhého stupně zúčastnili soutěže ve vydlabávání dýní pořádané žákovským parlamentem. Dýně pak v úterý hodnotili vyučující.

7. 3. 2023

Zasedání žákovského parlamentu (březen)

Zasedání se uskutečnilo v úterý 7. března. Probírali jsme březnový sběr papíru, přípravy Zahradní slavnosti a turnaj v přehazované, zápis s plánem akcí je k dispozici níže.