Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

1. 12. 2022

Zdobení perníkových chaloupek

V pondělí 28. listopadu se zástupci tříd druhého stupně pustili do stavby a zdobení perníkových chaloupek. Úkolu se zhostili s odvahou a odhodláním, přestože práce byla velmi náročná.

29. 6. 2022

Žákovský parlament na minigolfu

Zástupci tříd v žákovském parlamentu se v pondělí 27. června vypravili na minigolf jakožto odměnu za svou celoroční práci.

28. 4. 2022

MasterChef Bakalka

Tento týden se na Bakalce uskutečnila velkolepá kuchařská soutěž - týmy žáků druhého stupně soupeřili v přípravě nepečených zákusků. Devítičlenná porota poté ohodnotila jednotlivé výtvory.