Poradenské centrum

Chtěli bychom, aby vaše starosti byly i naší záležitostí

Za kým jít

Vedoucí poradenského centra a metodik prevence

Mgr. Ivana Zabelová Fabianová

 • konzultační hodiny každé pondělí

  od 13.30 do 14.30
 • e-mailová adresa: fabianova@bakalka.cz  
 • telefon: 543 426 922

Když se chci zlepšit v učení

Výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník

Mgr. Leona Chromá

 • konzultační hodiny každé pondělí

  od 13.30 do 14.30
 • e-mailová adresa: chroma@bakalka.cz
 • telefon: 543 426 910

Výchovný poradce pro 5. – 9. ročník

Mgr. Martin Hnilo

 • konzultační hodiny každé pondělí

  od 13.45 do 14.30
 • e-mailová adresa: hnilo@bakalka.cz
 • telefon: 543 426 924

Když potřebuji poradit s volbou povolání nebo s přihláškou na školu

Kariérní poradkyně

Mgr. Alena Jemelková  

 • konzultační hodiny každé pondělí

  od 13.30 do 14.30
 • e-mailová adresa jemelkova@bakalka.cz
 • telefon: 543 426 923

Když si nevím s něčím rady a potřebuji se svěřit

Psycholožka pro 1. stupeň

Mgr. Karla Hlavicová

konzultační hodiny:

 • pondělí   8.00 - 12.00
 • středa     8.00 - 15.00
 • čtvrtek    8:00-15:00

Psycholožka pro 2. stupeň

Mgr. Markéta Davidová

konzultační hodiny:

 • pondělí   12.00 - 15.00
 • úterý     8.00 - 15.00
 • pátek     8.00 - 15.00

Dětem také pomáhají

Speciální pedagožka Mgr. Barbora Vavříková

konzultační hodiny:

 • po telefonické domluvě

Metodik prevence pro I. stupeň Mgr. Denisa Junáková

konzultační hodiny:

 • po telefonické domluvě

Asistenti pedagoga

 • Ing. Arch. Pavla Dočekalová
 • Bc. Jan Kozelka
 • Kateřina Staňková

Dále by vám mohlo pomoci

Naše škola se připojila k projektu „Nenech to být“. Tento projekt pomáhá dětem a rodičům nalézt cestu k řešení smutných a nepříjemných situací, slouží zároveň jako anonymní schránka důvěry. Více informací naleznete na www.nntb.cz . Odkaz https://nntb.cz/s/hcfgl Vás navede přímo do naší školy. Co je

Preventivní program je zaměřen na vytváření příznivé atmosféry ve škole. Prioritou je vstřícná komunikace mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem, ale v neposlední řadě mezi kolegy kantory.

Co je to kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. Kyberšikana je například