Učitelé

Každý má své vlastní maximum

My mu k němu s radostí a citem pomáháme

Vedení školy

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň, zástupce statutárního orgánu pro výchovně-vzdělávací proces
chemie, přírodopis
543 426 910
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník
543 426 910

Učitelé 1. stupně

asistentka pedagoga
543 426 914
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
třídní učitelka v 2.A
543 426 914
třídní učitelka v 1.A
543 426 915
třídní učitelka v 1.C
543 426 914
koordinátorka EVVO
angličtina
třídní učitelka v 5.B
543 426 916
třídní učitelka v 3.C
543 426 916
metodik prevence pro 1. stupeň
angličtina, informatika
třídní učitelka v 4.B
543 426 916
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
učitelka 1. stupně
543 426 916
učitelka 1. stupně
543 426 916
třídní učitelka v 1.B
543 426 915
koordinátorka práce s nadanými žáky
angličtina
třídní učitelka v 4.C
543 426 916
koordinátorka ŠVP 1. stupeň
učitelka 1. stupně
třídní učitelka v 5.A
543 426 919
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
třídní učitelka v 2.B
543 426 915
třídní učitelka v 5.C
543 426 916
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
učitel 1. stupně
Marek Švorčík
543 426 918
třídní učitelka v 4.A
543 426 916
třídní učitelka v 3.B
543 426 916

Učitelé 2. stupně

zeměpis, tělocvik
543 426 925
angličtina, francouzština
543 426 922
výchovný poradce pro 5.-9. ročník
němčina, přírodopis
třídní učitel v 8.B
543 426 924
správce sítě, ICT koordinátor a metodik ICT, webmaster
informatika, informatika v angličtině
543 426 920
matematika, fyzika, hudební výchova
třídní učitelka v 6.C
543 426 923
angličtina
třídní učitel v 9.B
543 426 919
angličtina, občanská výchova
třídní učitelka v 8.C
543 426 919
matematika, chemie, informatika
třídní učitel v 6.B
543 426 923
kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň
matematika, fyzika, pracovní činnosti
třídní učitelka v 9.A
543 426 923
český jazyk, hudební výchova
třídní učitel v 6.A
543 426 924
tělesná výchova
543 426 925
asistent pedagoga
543 426 924
angličtina, němčina
543 426 922
dějepis, občanská výchova, člověk a zdraví
třídní učitel v 7.B
543 426 920
dějepis, zeměpis, tělesná výchova
543 426 925
český jazyk, hudební výchova
třídní učitelka v 7.C
543 426 924
němčina, člověk a zdraví
třídní učitelka v 7.A
543426924
francouzština, angličtina
543 426 922
matematika, fyzika
třídní učitelka v 8.A
543 426 923
výtvarná výchova, pracovní činnosti
543 426 924
přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti
543426920
angličtina, dějepis, občanská výchova
třídní učitel v 9.C
543 426 920
metodik prevence, vedoucí poradenského centra
český jazyk, dějepis
třídní učitelka v 7.D
543 426 922

Školní družina

vychovatel školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vedoucí Školní družiny
vychovatelka školní družiny
543 426 926, 725 425 816
vychovatelka školní družiny
543 426 929
vychovatel školní družiny
543 426 929

Ostatní zaměstnanci

ekonomka školy, zástupce statutárního orgánu ve věcech ekonomických
543 426 912
školní psycholožka pro 2. stupeň
543 426 921
školní psycholožka pro 1. stupeň
543 426 921
mzdy, personalistika, majetek
543 426 917