Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

17. 1. 2019

Zasedání ŽP leden

Dnešního zasedání se neúčastnily třídy 7. A a C.

Projednávali jsme:

- dohrání turnaje v přehazované (zajišťuje 9. B) - do konce ledna

- výsledky stolního fotbálku dodá 9. A

6. 12. 2018

Zasedání ŽP prosinec

Dnešního zasedání se zúčastnili téměř všichni zástupci ŽP .

Co bylo na programu?

1. 11. 2018

Zasedání ŽP listopad

Dnešního zasedání se účastnili žáci všech tříd 2. stupně.

Co jsme dnes řešili?

1. Vánoční jarmark, který se uskuteční společně s "Vánočním těšením" 11.12.

27. 9. 2018

Výsledky sběru papíru

Děkujeme všem, kteří přinesli ve středu 26. září starý papír a přispěli tak na dobročinné projekty našich žáků.