Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

23. 11. 2016

Zasedání ŽP

Zasedání ŽP se uskuteční mimořádně už ve středu. Sejdeme se v 7.00 v jazykové učebně. Na programu bude vánoční jarmark, prodej lístků na ples a ples samotný.

1. 11. 2016

První sběr víček

Dne 1. listopadu se uskutečnil první sběr víček. Průběžné pořádí tříd je následující:

Druhý stupeň

1. místo -  9.B - 29,5 kg

2. místo - 8.A - 23,8 kg

31. 10. 2016

Výjezdní zasedání ŽP - akce a soutěže

O víkendu před podzimními prázdninami téměř všichni zástupci žákovského parlamentu společně s vyučujícími odjeli na výjezdní zasedání do Valče u Třebíče.

21. 9. 2016

Sběr papíru -výsledky

Přinášíme Vám výsledky sběru papíru v jednotlivých třídách. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobročinnou akci.

10. 4. 2016

Zasedání ŽP březen

Dnešního zasedání ŽP se zúčastnili zástupci všech tříd kromě 9.B.

Body jednání:

- poděkování za realizaci vlajek a jejich vyhodnocení

4. 2. 2016

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávaná témata:

- poděkování za realizaci vlajek "Bakalka"