Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

10. 4. 2016

Zasedání ŽP březen

Dnešního zasedání ŽP se zúčastnili zástupci všech tříd kromě 9.B.

Body jednání:

- poděkování za realizaci vlajek a jejich vyhodnocení

4. 2. 2016

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávaná témata:

- poděkování za realizaci vlajek "Bakalka"

7. 1. 2016

Zasedání ŽP

Na dnešním zásedání ŽP se sešli zástupci všech tříd 2. stupně.

Projednávali jsme:

25. 11. 2015

Výzdoba tříd 2. stupně

Jednou z akcí Žákovského parlamentu je i soutěž o výzdobu třídy. Blíží se Vánoce a žáci pojali výzdobu ve vánočním duchu. 20. listopadu učitelé 1.

25. 11. 2015

Výzdoba tříd - výsledky

Děkujeme všem třídám za navození zimní a vánoční atmosféry. Všechny třídy jsou moc hezky vyzdobeny. Jen doufáme, že jim to dlouho vydrží.