Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

25. 11. 2008

Školní ples

6. školní ples

Datum: 18. prosince 2008

Začátek: 16.00 hodin

Konec: 20.00 hodin

Program (viz níže)

Bezpečnostní pravidla (viz níže)

Program (přibližný)

24. 11. 2008

zasedání ŽP 19. 11. 2008

Zápis ze zasedání ŽP dne 19. listopadu 2008

Absence: přítomni zástupci ze všech tříd 2. stupně (24 žáků)

Program:

 

23. 10. 2008

Zasedání ŽP 22. 11. 2007

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 24. 4. 2008

Na zasedání nebyli přítomni zástupci tříd 6.B a 6.C.

20. 10. 2008

Co je to Žákovský parlament

Vítáme Vás na stránkách ŽP

Zde se seznámíte s aktuálním děním, můžete si přečíst programy jednotlivých zasedání, popř. se pobavit nad fotografiemi z jednotlivých akcí.