Školní družina

Školní družina je rozdělena do 11 oddělení. Její provoz začíná v 6:30 a končí v 17:30 hodin. Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Děti školní družiny se mohou účastnit celodružinových akcí: pěvecké a recitační soutěže, atletické olympiády, návštěvy divadla v Klubu Leitnerka, různé výstavy a exkurze.
Děti mohou také ve školní družině navštěvovat kroužky – Šikulky, Výtvarný kroužek, Tvořivé modelování,  Florbal, Sportovní přípravku, Gymnastiku, Hravý dějepis, Deskové hry, Anglické čtení.

DSC_0367_0.jpg

Konzultační hodiny v ŠD

  • Pondělí: 15:30-17:00
  • Kontakty na jednotlivé vychovatele a vychovatelky ŠD najdte v sekci Kontakty.

V této době Vám bude ve školní družině k dispozici vedoucí vychovatelka Ing. Jana Kotoučková k zodpovězení dotazů, připomínek a podnětů týkajících se provozu školní družiny, případně k domluvení schůzky s p. vychovatelkami jednotlivých oddělení. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.

Další informace k provozu Školní družiny

Vážení rodiče,


připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.

V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop.

Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol.

Systém je

Vnitřní řád školní družiny je součástí školního řádu.

Září Výstava TUTANCHAMON Výstava SLOVANSKÁ EPOPEJ Říjen Šachový turnaj ve ŠD Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Výstava Letohrádek Mitrovských – RUDOLF II (ožívá) Listopad Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Odpoledne „STRAŠIDEL Z BAKALKY“ Exkurze ČNB – „Lidé a peníze“

V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel. Kroužek Den a čas konání Termín zahájení Informace o kroužku Rukodělný „ŠIKULKY“ H. Jebasová M. Pírková středa 14:00 – 15:30 5. 10. 2022 Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků

Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti. V době od 14:00 do 15:00 se děti ze ŠD

6:30 - 7:35 ranní klidové činnosti, hry 11:40 – 13:30 příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, režimové momenty před obědem, oběd, odpočinková činnost 12:30- 13:45 možnost vyzvednout dítě po obědě dle rozpisu poté až v 15:00 13:45 -14:00 výchovně vzdělávací činnosti 14:00- 15:00 vycházky 15:00- 17:30

Prosíme předem při nepřítomnosti či změně odchodu dítěte napsat e-mail, po telefonické domluvě dítě nemůže být propuštěno samotné!

250,- Kč za měsíc, zpravidla 2x ročně bankovním převodem. První splátka za období září až prosinec a druhá za leden až červen, nejpozději do konce následujícího měsíce.