Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

15. 2. 2018

Zasedání ŽP

15. 2. se sešli zástupci žákovského parlamentu, aby se domluvili na následujících akcích:

- ve středu 21. 2. začíná mezi dívčími týmy na II. stupni turnaj ve vybíjené 

1. 2. 2018

Druhý sběr víček

Ve středu 31.1. proběhl na škole druhý sběr víček. V příloze naleznete výsledky sběru i průběžné pořadí.

18. 1. 2018

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání žákovského parlamentu se zúčastnili zástupci všech tříd druhého stupně. Zhodnotili jsme akce, jež proběhly v závěru loňského roku (vánoční jarmark, žákovský ples).

20. 12. 2017

Žákovský ples

Dnes 20. 12. 2017 se sejdeme s žáky II. stupně a oslavíme konec roku tradičním plesem.  Tato oblíbená žákovská akce se letos koná již popatnácté.

14. 11. 2017

Zasedání ŽP - listopad

Na pravidelném zasedání ŽP jsme měli možnost se setkat se zástupci organizace IMPACT, kteří s námi prožili část výjezdního zasedání.

7. 11. 2017

Sběr víček

Dnes 7.11. se uskutečnil první sběr víček na charitativní účely. Průběžné pořadí tříd naleznete v příloze.

25. 10. 2017

Výjezdní zasedání ŽP

O víkendu 20. 10. - 22. 10. 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání  žákovského parlamentu ve Valči u Hrotovic. Zástupce vyslaly všechny třídy.

6. 10. 2017

Zasedání žákovského parlamentu - říjen

Na druhém zasedání ŽP jsme řešili:

* sběr víček proběhne 7.11. o velké přestávce ve vestibulu školy (víčka musí být v pytli, který bude označený názvem třídy)

30. 9. 2017

Sběr papíru - pořadí tříd

Ve středu 27. 9. 2017 se uskutečnil sběr papíru. V příloze naleznete pořadí jednotlivých tříd.

Děkujeme všem zúčastněným.

15. 9. 2017

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční 27. 9. od 6.30 do 8.30.

Papír nemusí být tříděný, odevzdávejte svázané a zvážené balíky.