Práce žákovského parlamentu 2022/2023

Práce žákovského parlamentu 2022/2023

V rámci žákovského parlamentu v aktuálním školním roce působí téměř čtyřicet žáků druhého stupně (dva až tři zástupci za každou třídu 6., 7, a 8. ročníku a tři až čtyři zástupci za každou třídu 9. ročníku). Aktivně je zapojeno šest vyučujících.

Plán práce na každý školní rok vzniká vždy na víkendovém výjezdním zasedání v průběhu října. V letošním školním roce to bylo ve dnech 7. – 9. 10. na Hálově mlýně. Tato akce slouží zároveň i jako teambuilding – kromě debat o akcích, které by v aktuálním roce mohly proběhnout, jsou proto zařazeny i různé hry a seznamovací aktivity. Vytvoření stmelenější skupiny pak do budoucna pomáhá sdílení zkušeností mezi novými členy a těmi, kteří v parlamentu již dříve působili, ale také mezi jednotlivými ročníky, jejichž žáci se v běžných podmínkách spíše nepotkávají.

Žákovský parlament se pravidelně schází jedenkrát měsíčně vždy první úterý. Kromě řešení případných aktuálních záležitostí ze života školy se probírají detaily jednotlivých naplánovaných akcí a hodnotí výsledky těch již proběhlých. Jednání parlamentu jsou vedena tak, aby se k rozhodnutím docházelo konsenzuálně a k hlasováním se přistupovalo spíše výjimečně. Role vyučujících je zamýšlena spíše jako moderátorská, než rozhodující.

Ke každé akci pořádané žákovským parlamentem se vždy přihlásí jedna třída, resp. konkrétní žáci, kteří zodpovídají za její zorganizování a k tomu jeden vyučující, který je garantem. Akce žákovského parlamentu lze rozdělit do tří kategorií: charitativní činnosti, aktivity pro žáky prvního stupně a soutěže pro žáky druhého stupně.

Charitativní činnosti probíhá formou pravidelného sběru papíru (vždy na podzim a na jaře) a pak předvánočním jarmarkem, kde každá třída vyzdobí v jídelně školy stánek, na němž pak rodičům nabízí vlastnoruční výrobky a cukroví. Prostředky získané z těchto charitativních akcí jsou směřovány na specifickou pomoc – je vždy snaha, aby žáci našli někoho, kdo aktuálně pomoc potřebuje, aby mohlo dojít pokud možno k přímému předání daru dotyčné rodině a žáci tak mohli chápat, že svou pomocí pomáhají konkrétním lidem a ne někomu neznámému.

Žákovský parlament se tradičně podílí na dvou akcích pro mladší děti. Společně se zmíněným jarmarkem organizují vyučující prvního stupně vánoční dílny pro své žáky i jejich mladší sourozence. Žákovský parlament zajišťuje personální obsazení těchto dílen, což vyžaduje několik desítek žáků. Na jaře, okolo Dne dětí, je pak organizována Zahradní slavnost – pro žáky prvního stupně jsou připravena různá stanoviště s pohybovými, smyslovými či vzdělávacími hrami. V tomto případě se členové žákovského parlamentu podílejí nejen na personálním obsazení, ale spolu s vyučujícími prvního stupně vytvářejí i jednotlivá stanoviště.

Soutěže organizované žákovským parlamentem jsou týmové, aby se žáci v jednotlivých třídách učili spolupracovat a plánovat společnou strategii. Zaměření soutěží je zároveň voleno tak, aby bylo co nejpestřejší a umožnilo uplatnění co nejvíce žákům dle jejich zájmů. Např. v letošním roce proto probíhají jak sportovní soutěže (turnaj ve florbale a v přehazované), tak výtvarné činnosti (zimní a jarní výzdoba tříd, výroba erbu každé třídy) nebo kuchařské akce (zdobení perníkových chaloupek či příprava chlebíčků).

Kromě zmíněných akcí je jedním z vrcholů roku i tradiční předvánoční žákovský ples, který organizují členové žákovského parlamentu z 9. ročníků. Určen je pro všechny zájemce z řad žáků druhého stupně.