Strategičtí partneři školy

 • Školská rada
 • Rada rodičů  - na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit byl zřízený Spolek Rada rodičů.
 • Pedagogická Fakulta MU, Brno - Bakalka má statut fakultní školy.
 • Fakulta sportovních studií MU, Brno
 • Městká policie v rámci preventivních programů a dopravní výchovy
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno - v rámci činností školního poradenského centra
 • British Council - realizace zkoušek Cambridge přímo na půdě školy
 • SAKO Brno, a.s.
 • Lipka
 • Centrum volného času Lužánky
 • Nakladatelství Fraus - partnerská škola
 • Oxford University Press
 • Akademie Věd, Psychologický ústav
 • NPI Brno
 • VIM Brno
 • Dětské vzdělávací centrum Smart Bricks®  - www.smartbricks.cz 
 • Gymnázium Kpt Jaroše, Gymnázium Křenová, Gymnázium Vídeňská, SPŠCH Vranovská
 • krouzky.cz a crokidy.cz v rámci volnočasových aktivit

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

V pondělí 14. listopadu 2022 proběhla na naší škole volba třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za zákonné zástupce nezletilých žáků. Byla zvolena paní Kateřina Krupičková. Složení Školské rady Ing. Tomáš Psota - zástupce za zřizovatele školy MČ Brno-střed Kateřina Krupičková - zvolena

Rada rodičů

Spolek „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální

Vážení rodiče,

příspěvek pro Radu rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s. Brno je i pro školní rok 2023/24 stejný jako v minulých letech.

Číslo našeho bankovního účtu vedeného u Komerční banky je 7304700227/0100. Částku 500, Kč nejsnaze uhradíte pomocí tohoto QR kódu. 

Pomocí své mobilní

  akce - pravidelné na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč
1. st. Vánoční těšení   15 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže   1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině   4 000,00

Stanovy spolku Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.

Na schůzce Rady rodičů dne 12. 9. 2016 byla odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2017/2018 ve výši 500,- Kč na jednoho žáka. Částku je možné uhradit bezhotovostně na účet Rady rodičů (č. účtu 7304700227/0100) s uvedením informací pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída. V nutných případech