Strategičtí partneři školy

 • Školská rada
 • Rada rodičů  - na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit byl zřízený Spolek Rada rodičů.
 • Pedagogická Fakulta MU, Brno - Bakalka má statut fakultní školy.
 • Fakulta sportovních studií MU, Brno
 • Městká policie v rámci preventivních programů a dopravní výchovy
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno - v rámci činností školního poradenského centra
 • British Council - realizace zkoušek Cambridge přímo na půdě školy
 • SAKO Brno, a.s.
 • Lipka
 • Centrum volného času Lužánky
 • Nakladatelství Fraus - partnerská škola
 • Oxford University Press
 • Akademie Věd, Psychologický ústav
 • NPI Brno
 • VIM Brno
 • Dětské vzdělávací centrum Smart Bricks®  - www.smartbricks.cz 
 • Gymnázium Kpt Jaroše, Gymnázium Křenová, Gymnázium Vídeňská, SPŠCH Vranovská
 • krouzky.cz a crokidy.cz v rámci volnočasových aktivit

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

V pondělí 14. listopadu 2022 proběhla na naší škole volba třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za zákonné zástupce nezletilých žáků. Byla zvolena paní Kateřina Krupičková. Složení Školské rady Ing. Tomáš Psota - zástupce za zřizovatele školy MČ Brno-střed Kateřina Krupičková - zvolena

Rada rodičů

Ve školním roce 2023/2024 má zapsaný spolek Rada rodičů toto složení: 1. A Tomáš Kaláb 1. B Lucie Dechetová 1. C Martin Dvořák 2. A Zuzana Szegedi 2. B Zuzana Adolfová 2. C Roman Stanec 3. A Hana Jafari 3. B Lucie Sobolová 3. C Sabina Fleišingerová 4. A Ondřej Hatlapatka 4. B Magda Hradilová 4. C