Informace předsedy Rady rodičů k platbám příspěvků

Vážení rodiče,

příspěvek pro Radu rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s. Brno je i pro školní rok 2023/24 stejný jako v minulých letech.

Číslo našeho bankovního účtu vedeného u Komerční banky je 7304700227/0100. Částku 500, Kč nejsnaze uhradíte pomocí tohoto QR kódu. 

Pomocí své mobilní aplikace pouze naskenujte tento QR kód a do zprávy pro příjemce vyplňte, prosím, příjmení Vašeho dítěte a třídu, do které v letošním roce chodí.

V případě platby za více dětí, prosím, také změnte částku na příslušnou výši.

Předem vám děkujeme

Mgr. Petr Julinek, MBA v.r.

předseda Rady rodičů