Způsob platby příspěvků do Rady rodičů

Na schůzce Rady rodičů dne 12. 9. 2016 byla odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2017/2018 ve výši 500,- Kč na jednoho žáka.

Částku je možné uhradit bezhotovostně na účet Rady rodičů (č. účtu 7304700227/0100)  s uvedením informací pro příjemce:

jméno a příjmení žáka, třída.

V nutných případech můžete platit v hotovosti prostřednictvím třídního učitele. Děkujeme.