Schválené výdaje na aktivity podpořené Radou rodičů 2023/2024

  akce - pravidelné na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč
1. st. Vánoční těšení   15 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže   1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině   4 000,00 Kč
1.st.- ŠD Nákup drobných výtvarných potřeb a materiálu pro tvoření v ŠD (á 1400,- na oddělení/rok)   15 400,00 Kč
1.st. Akce ke Dni dětí   25 000,00 Kč
1.st. Soutěže v angličtině - English Star, English Song a English Poem - každá 1000,-   13 000,00 Kč
1. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   4 500,00 Kč
      83 900,00 Kč
  Šachový kroužek -startovné   1 000,00 Kč
2. st. Předvánoční ples žáků   20 000,00 Kč
2. st. výjezd ŽP   7 000,00 Kč
2. st. Školní kola předmětových olympiád- ocenění pro žáky s nejlepším umístěním   6 000,00 Kč
2. st. LVK 2x2000,- Kč 4 000,00 Kč
2. st. Sportovní olympiáda   4 000,00 Kč
2. st. Ocenění pro nejlepší žáky na konci roku   3 900,00 Kč
2. st. Vánoční jarmark   7 000,00 Kč
      51 900,00 Kč
       
  Školní knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň po 10.000,-)   20 000,00 Kč
       
  Školní cizojazyčná knihovna - vybavení novými tituly (1. stupeň i 2. stupeň)   20 000,00 Kč
       
  vybavení školní lékárničky a zdravotnícké vybavení   10 000,00 Kč
       
  Stolní forbal, stolní curling, mini ping-pongové stoly- vybavení na chodby   69 000,00 Kč
       
  CELKEM:   255 800,00 Kč