Kroužky a volnočasové aktivity

Nepovinné předměty

 • římsko-katolické náboženství (pondělí 6., 7. vyuč. hod.)

Kroužky

 • Cambridge kurzy pro 2.–5. r. (placené)
 • Cambridge kurzy KET, PET, FCE pro 2. st. (placené)
 • Kurz k mezinárodním zkouškám z Nj pro 8.– 9. r. A2, B1 (placené)
 • Kroužek anglické konverzace pro 1. r. (placené)
 • Francouzština hrou pro 5.-6. r. (placené)
 • Francouzská konverzace pro 7.-9. r. (placené)
 • Příprava na přijímací zkoušky z Čj  pro 9. r. (placené)
 • Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. r. (placené) 
 • Psaní jako hraní pro 1. r. (1. pololetí, placené)
 • Mozková gymnastika (stř 15:00–16:00,1x14 dní;
 • placené)
 • Deskové a logické hry
 • Záchranář
 • Dramatický kroužek pro 2.–5. r. (placené)
 • Školní kapela 2. st.
 • Kurz keramiky (po 15:30-17:00; pá 14:00-15:30, placené)

Upozorňujeme, že zájmové kroužky budou otevřeny při minimálním
počtu 10 přihlášených žákù.

Kroužky školní družiny

 • Deskové hry
 • Hravý dějepis
 • Anglické čtení
 • Šikulky
 • Tvořivé modelování
 • Výtvarný kroužek
 • Gymnastika
 • Florbal
 • Sportovní příprava

Více informací o kroužcích ŠD v deníčcích dětí

Organizované jinými subjekty na půdě školy (placené)

* informace o těchto kroužcích včetně registrace na www.krouzky.cz

Počítačová učebna

Žáci mají možnost dle domluvy využívat přístup k internetu a výukové programy v našich PC učebnách po předchozí domluvě.

Školní knihovna

Školní žákovská knihovna pro 2. stupeň postupně obnovuje knižní fond. Po dohodě s žáky byly zakoupeny knihy, o které mají zájem a které by si chtěli především přečíst. Nakoupili jsme všechny díly Harryho Pottera, Tolkienovu sérii, mnoho dílů Děsivých dějin, ale i Zpověď modelky, knihy od M. Cabotové, E. Colfera. Pro starší ročníky G. de Maupassanta, F. Kafku, E. Bronteovou, J. W. Goetha, W. Scotta i V. Neffa.

Je třeba říct, že se nové knihy v žákovské knihovně příliš neohřály. Zájem o ně je veliký a nás těší, že žáci naší školy chtějí číst.

Na další čtenáře se těší Martin Kotrba a Eva Svobodová