Rada rodičů na Bakalce

Spolek  „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální komunikace mezi vedením školy a pedagogy na jedné straně a rodiči žáků na straně druhé, zejména pořádáním společných kulturních, sportovních a společenských akcí.

Každá třída školy má ve Spolku svého zástupce. Na základě schváleného rozpočtu na školní rok přispívá Rada rodičů na jednotlivé akce pro děti, školní zájezdy, ceny pro nejlepší žáky a třídy, pomůcky pro výuku jazyků, lyžařské výcviky, vybavení prvňáčků apod. Nevyčerpané finanční prostředky se kumulují na účtu občanského sdružení na realizaci finančně náročnějších akcí (nákup počítačů, obnova školní zahrady aj.). V průběhu existence sdružení rodičů bylo touto činností zabezpečeno již mnoho potřebných projektů. Kterýkoliv z rodičů, ať již prostřednictvím svého zástupce třídy v Radě rodičů nebo sám, se může na tento institut obrátit s konkrétní připomínkou či návrhem.

základní údaje

Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.

společnost je zapsána Spolkový rejstřík u KS v Brně, oddíl L, vložka 3053
předseda Mgr. Petr Julinek, MBA

petr.julinek@seznam.cz 
revizní komise  Eva Kadlecová, Ondřej Hatlapatka
IČO 49465180
členové zvolení zástupci z řad rodičů za jednotlivé třídy
číslo účtu 7304700227/0100