Zasedání ŽP únor

Zasedání ŽP únor

Únorového zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Hned na začátku jsme poděkovali třídě 9. A, která je organizátorem floorbalových utkání, které se hrají od ledna vždy v pondělí, ve středu a v pátek o velkých přestávkách v tělocvičně školy.

Sběr víček jsme naplánovali na 28.3. v době velké přestávky. Zajišťuje 9.B.

Sběr papíru proběhne v dubnu (termín bude ještě upřesněn), na starost si ho vezme třída 8.A.

Bakalka má talent - soutěž, kterou organizuje v letošním roce třída 7.A, se uskuteční v květnu. Letos na téma "Tvoje tvář má známý hlas". Základní pravidla: soutěže se musí účastnit minimálně 10 žáků z každé třídy, z čehož musí být alespoň dva chlapci. Vystoupení musí být v rozsahu 3-5 min. Porota bude hodnotit: celkový dojem, kulisy - či připravené pomůcky, kostýmy, pohyb a výběr interpreta.

V závěru setkání jsme se pobavili o soutěžích, které třídy vymyslely na Zahradní slavnost. Návrhy budou předány organizátorům soutěže z I. stupně. Někdy v březnu by proběhlo setkání organizátorů se zástupci ŽP a byly by zahájeny přípravné práce k organizaci Zahradní slavnosti.