Projekty a výběrová řízení

Program se skládá ze tří workshopů se společným úvodem. Účastníci se ve workshopech mohou interaktivně zapojit do názorné ukázky hodiny pracovních činností v anglickém jazyce, získají praktické informace o využití interaktivní tabule v rámci motivace v hodinách anglického jazyka a pracovních

Naše škola je zapojena do výzvy EU penize školám. [Projekt byl ukončen v únoru 2012] Naše škola realizuje od 1. 9. 2010 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0104 - prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Škola realizuje klíčové aktivity v oblasti

 

[projekt byl ukončen 30. 6. 2012]

 

Název projektu:Anglicky všemi smysly

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0081

Realizátor projektu: Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti