EU penize školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU penize školám.

 [Projekt byl ukončen v únoru 2012]

 

Naše škola realizuje od 1. 9. 2010 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0104 - prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Škola realizuje klíčové aktivity v oblasti individualizace, inovace a DVPP - viz projektový záměr.

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:  

ročník předmět tematický okruh kontakt
5. ročník Environmentální výuka  Člověk a jeho svět kuckova@bakalka.cz
1.-5. r. Environmentální výuka Člověk a jeho svět gottvald@bakalka.cz
3. - 5. ročník Prv, Př  Člověk a jeho svět dohnalova@bakalka.cz
6.-7. ročník angličtina - konverzace Témata anglické konverzace - 6. a 7. rořník

janu@bakalka.cz

domikova@bakalka.cz

nevrklova@bakalka.cz

8. ročník angličtina - konverzace Témata anglické konverzace - 8. rořník

janu@bakalka.cz

domikova@bakalka.cz

nevrklova@bakalka.cz

9. ročník angličtina - konverzace Témata anglické konverzace - 9. rořník

janu@bakalka.cz

domikova@bakalka.cz

nevrklova@bakalka.cz

5. ročník Informatika Slovní zásoba a úkoly pro INF v Aj hodal@bakalka.cz
6. ročník Informatika pracovní listy a úkoly pro výuku INF v angličtině hodal@bakalka.cz
7. ročník Pracovní činnosti úkoly pro výuku kancelářských aplikací a práce na PC hodal@bakalka.cz
7. ročník Pracovní činnosti Úkoly pro výuku grafiky, vyhledávání, komunikace, aplikací a práce na PC hodal@bakalka.cz
7. a 9. ročník Pracovní činnosti pracovní listy a úkoly zaměřené na zpracování informací s použitím PC, prezentace, pokoročilá práce s tabulkami, typografie a e-learning hodal@bakalka.cz
5 a 6. ročník - česky Informatika pracovní listy a úkoly pro výuku INF v češtině hodal@bakalka.cz
7. ročník Pracovní činnosti Pracovní listy zaměřené na výuku inf, práce s textem, počítačová sazba a grafika hodal@bakalka.cz
7. a 9. ročník Pracovní činnosti úkoly pro výuku Informatiky hodal@bakalka.cz
5 a 6. ročník - česky Informatika Vyhledávání informací, základní funkce počítače a operačního systému, opráce s textem a internetem hodal@bakalka.cz
6. ročník  Fyzika Sada pro 6. ročník - prezentace a zápis hrebickova@bakalka.cz
 7. ročník  Fyzika Sada pro 6. ročník s písmenem p - procvičování, tejenky, doplňovačky hrebickova@bakalka.cz
 9. ročník  Fyzika Sada pro 9. ročník - prezentace a zápis hrebickova@bakalka.cz
 1.-5. r. Český jazyk  čtenářská gramotnost kalusova@bakalka.cz 
 2.-3. r. Člověk a jeho svět  čtenářská gramotnost hola@bakalka.cz 
 6.-9. r.  němčina  Doplňková cvičení z Nj  lachs@bakalka.cz
6.-9. r. němčina a francouzština Doplňková cvičení z Nj a Fj lachs@bakalka.cz stepankova@bakalka.cz
6.-9. r. němčina a francouzština Doplňková cvičení z Fj stepankova@bakalka.cz
3.-5. r. Matematika Geometrie mostkova@bakalka.cz
3.-5. r. Matematika Geometrie mostkova@bakalka.cz
3.-5. r. Matematika Geometrie svorcik@bakalka.cz
  Chemie v přípravě cermakova@bakalka.cz
  Chemie v přípravě cermakova@bakalka.cz
  Chemie v přípravě cermakova@bakalka.cz
Příloha Velikost
projektov_z_m_r_op_vk_1_4_pdf_22608.pdf 295.76 KB