Projekty a výběrová řízení

V tomto projektu je naše škola partnerem SPŠCH spolu se 4 mateřskými a 4 základními školami. Pilotní projekt si klade za cíl díky zvoleným aktivitám alespoň částečně odstranit disproporce mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělávacích službách. Aktivity se odvíjejí ve dvou základních rovinách:

  1. ve

Naše škola je zapojena do projektu, jehož realizátorem je Statutární město Brno, jedná se o cílenou podporu vybraných žáků na konkrétních školách, která spočívá zejména v doučování, individuálních konzultacích, v práci s rodiči, poradenskými centry a PPP. V oblasti materiálního zázemí škola obdrží

V návaznosti na setkávání se našich žáků se seniory, které probíhalo formou projektů Ahoj babi a dědo na Bakalce (2012), Babi a dědo, pojďte s námi do divadla (2013) a Babi, dědo, pojďte si s námi hrát (2014), se naši žáci ve školním roce 2013/2014 zapojili do dalšího „mezigeneračního projektu" s

Projekty mezigenerační solidarity mezi žáky Základní školy Bakalovo nábřeží v Brně a jejich rodinnými seniory

  • v roce 2012 pod názvem „Ahoj babi a dědo na Bakalce"
  • v roce 2013 pod názvem"Babi, dědo, pojďte s námi do divadla"
  • v roce 2014 pod názvem Babi a dědo, pojďte si s námi hrát"

vychází z

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci

V rámci projektu Název projektu: Anglicky všemi smysly, Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0081 vznikl anglicko-český slovník.

Naše škola je realizátorem projektu Brána jazykům otevřena.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve

Jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků máme více jak 40-letou tradici v oblasti jazykového vzdělávání. Tomu odpovídá především špičkový kádr pedagogů a materiální zázemí, které je tvořeno odbornými učebnami vybavenými nejmodernější technologií, výukovými programy a učebními pomůckami. Vědomi

Implementace nových kurikulárních dokumentů, opírajících se o výuku anglického jazyka od 1. ročníku a o výuku pracovních činností v anglickém jazyce má na naší základní škole za cíl projekt „Anglicky všemi smysly“, realizovaný z dotace EU – operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

23. 5. 2012 pořádá naše škola konferenci v rámci projektu OPVK "Anglicky všemi smysly"

Anglicky všemi smysly

Vzdělávací akce pro učitele I. stupně ZŠ

Akce není akreditována MŠMT, účastníci obdrží potvrzení o absolvování

Datum konání:

Středa 23. 5. 2012

Čas:

14:00–16:15 hod

Místo konání:

Stře