Anglicky všemi smysly

 

[projekt byl ukončen 30. 6. 2012]

 

Název projektu:Anglicky všemi smysly

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0081

Realizátor projektu: Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Výzva číslo: 02

IČO: 48512681

Datum zahájení realizace projektu: 01. 03. 2010

Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2012

Popis projektu:

Cílem projektu je implementace nových kurikulárních dokumentů, které se opírají o výuku anglického jazyka od 1. ročníku a o výuku pracovních činností v anglickém jazyce. Výuka předmětů v cizím jazyce je v rámci regionu ojedinělá, pedagogové se potýkají s nedostatkem potřebných materiálů a metodik k výuce. V rámci projektu budou vytvořeny potřebné sady metodických a audiovizuálních materiálů, pracovních listů, bude vytvořena žákovská a učitelská knihovna a jazykové koutky do jednotlivých tříd prvního stupně. Projekt je zaměřenna cílovou skupinu žáků. Cílem je posílení jazykových kompetencí žáků a vytvoření komplexní metodické podpory. Plánované aktivity budou realizovány především pedagogy školy a rodilým mluvčím.