Projekty a výběrová řízení

Výzva k podání nabídek - Zakázka na dodávku min. 300 knih v papírové podobě.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0764

Výsledek výběrového řízení projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0764 

V rámci realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0764 vyhlašuje Základní škola Brno, Bakalovo náb. 8, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku pod názvem "Zakázka na služby v oblasti jazykového vzdělávání v zahraničí".

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 11. 6. 2015

Podro

V roce 2014 realizovala naše škola v rámci implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách projekt pod názvem Se slušností nejdál dojdeš. Na Bakalce i v životě. č. MŠMT-8178-7/2014.

Výsledek výběrového řízení č. 142276 projektu "Pojďme se dotknout ICT" CZ.1.07/1.3.00/51.0016

Naše škola se zapojila do projektu:

Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016

jako partner projektu.

Realizátor projektu:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Žáci základních škol z různých zemí (Rakouska, Německa, Ukrajiny, Moldávie, Slovenska, Bulharska a České Republiky) budou v rámci e-Twinningového projektu prezentovat oblíbená nebo něčím vyjímečná místa ze svých států, regionů, měst či vesnic. Fotografie společně s komentářem budou umístěny na e

V rámci realizace IPo Pojďme se dotknout ICT, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 vyhlašuje Základní škola Brno, Bakalovo náb. 8, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka mobilních zařízení".

Ve školním roce 2013/2014 škola předložila projektový záměr MŠMR ČR a obdržela grant v rámci implementace etické výchovy do kurikula vzdělávání na základních školách. Celkový rozpočet projektu činí 89 957,- Kč, z toho dotace MŠMT ČR činí 65 800,- Kč.

Díky projektu byli dva pedagogové školy

V tomto projektu je naše škola partnerem pro 3 subjekty: pro Střední průmyslovou školu chemickou v Brně a dvě brněnská gymnázia - Gymnázium Křenová a Gymnázium tř. Kpt. Jaroše.

Cílem tohoto projektu je podnítit zájem žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce základních a středních škol v