Anglicky všemi smysly aneb Burza nápadů

Program se skládá ze tří workshopů se společným úvodem. Účastníci se ve workshopech mohou interaktivně zapojit do názorné ukázky hodiny pracovních činností v anglickém jazyce, získají praktické informace o využití interaktivní tabule v rámci motivace v hodinách anglického jazyka a pracovních činností v anglickém jazyce, prohlédnou si prezentované metodické materiály a seznámí se s hodnotícími a fonetickými materiály zaměřenými na angličtinu především v 1. a 2. ročníku. Během akce bude probíhat výstavka dalších materiálů zpracovaných v rámci projektu Anglicky všemi smysly.

Termín konání:

Středa 30. 11. 2011

14:00 – 16:00 hod, prezence od 13:30 hod

Registrace:

Přihlašovací formulář na akci naleznete zde.

Program akce:

viz přiložený soubor

 

 

 

Příloha Velikost
program_akce_pdf_72224.pdf 75.16 KB