Naše výsledky

Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu

Připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat

61 % páťáků mluví anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol

Úroveň A2 v angličtině je běžná u 61 procent našich páťáků.To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. *

78 % žáků by mohlo jít rovnou k maturitě z angličtiny

Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! *

42 % němčinářů se běžně domluví na velmi pokročilé úrovni

Podobné výsledky máme i ve druhém cizím jazyce - ve francouzštině. Začínáme s ní od šesté třídy. V deváté třídě pak naši žáci běžně mluví na velmi pokročilé úrovni. Například v němčině dosáhlo 42 procent z nich na úroveň A2 a část dokonce na B1. *

Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů

58 procent - tolik deváťáků odchází studovat na gymnázia.

Na jiné maturitní obory zvládne přijímačky zbývajících 42 procent.

Každého se snažíme přivést k jeho osobnímu maximu.

* Naprostá většina našich žáků zvládá cizí jazyk nad očekávanou úroveň danou státním minimem. Data vycházejí z pravidelného testování jazykové úrovně od společnosti SCIO. Úroveň zvládnutí jazyka definuje Evropský referenční rámec. Přečtěte si, co znamená úroveň B2 a C1 u našich deváťáků.

Podrobnější výsledky k nahlédnutí

Výsledky testování žáků SCIO  7. ročníků 2014/2015, duben  2015

Celkové hodnocení školy na základě výsledků testování žáků 3. ročníků:"Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) nadprůměrné až špičkové. Vaše škola  patří mezi velmi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol v testování. V českém

Výsledky testování žáků SCIO  9. ročníků 2014/2015, listopad 2014

Výsledky testování žáků SCIO  6. ročníků 2014/2015, říjen  2014

Výsledky testování žáků SCIO 5. ročníků 2014/2015, duben 2015

Vysvětlivky

úroveň A0 začáteční znalost
úroveň A1 požadovaná úroveň žáků podle Rámcového vzdělávacího plánu, stanoveného MŠMT ČR na konci 5. ročníku
úroveň A2 požadovaná úroveň žáků podle Rámcového vzdělávacího plánu, stanoveného MŠMT ČR na konci 9. ročníku
úroveň B1 kategorie, ze které

Každoročně většina našich absolventů úspěšně složí přijímací zkoušky na prestižní gymnázia a je přijata.

Ostatní deváťáci pokračují ve studiu na čtyřletých maturitních oborech jiných škol. Prohlédněte si přehlednou tabulku.

Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy.

 

gym

Výsledky testování žáků Stonožka 3. ročníků 2013/2014, duben 2014 v matematice, českém jazyce, angličtině, prvouce (Člověk a jeho svět) a klíčových kompetencích.

Výsledky testování žáků SCIO 9. ročníků 2013/2014, duben 2014 v matematice, Českém jazyce, obecných studijních předpokladech, v angličtině a němčině.

Výsledky testování žáků SCIO 6. ročníků 2013/2014, duben 2014 v matematice, Českém jazyce a obecných studijních předpokladech.