Naše výsledky

Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu

Připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat

61 % páťáků mluví anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol

Úroveň A2 v angličtině je běžná u 61 procent našich páťáků.To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. *

78 % žáků by mohlo jít rovnou k maturitě z angličtiny

Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! *

42 % němčinářů se běžně domluví na velmi pokročilé úrovni

Podobné výsledky máme i ve druhém cizím jazyce - ve francouzštině. Začínáme s ní od šesté třídy. V deváté třídě pak naši žáci běžně mluví na velmi pokročilé úrovni. Například v němčině dosáhlo 42 procent z nich na úroveň A2 a část dokonce na B1. *

Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů

58 procent - tolik deváťáků odchází studovat na gymnázia.

Na jiné maturitní obory zvládne přijímačky zbývajících 42 procent.

Každého se snažíme přivést k jeho osobnímu maximu.

* Naprostá většina našich žáků zvládá cizí jazyk nad očekávanou úroveň danou státním minimem. Data vycházejí z pravidelného testování jazykové úrovně od společnosti SCIO. Úroveň zvládnutí jazyka definuje Evropský referenční rámec. Přečtěte si, co znamená úroveň B2 a C1 u našich deváťáků.

Podrobnější výsledky k nahlédnutí

Výsledky mezinárodního výzkumu testování PISA 2009 (Programme for International Student Assessment - realizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD). Naše škola se do tohoto projektu zapojila a v těchto dnech jsme obdrželi výsledky v rámci ČR.

Jednalo se o mezinárodní výzkum, který

25. 2. 2010 proběhlo na naší škole testování IQ se společností Mensa. Z výsledků vyplynulo, že ve srovnání s běžným rozložením IQ v populaci jsou výsledky našich žáků výrazně lepší. Toto demonstruje přiložený obrázek Gaussovy křivky i výsledky pro jednotlivé věkové kategorie.

gauss_jpg_88591.jpg 

iqdata_jpg_30093.jpg

Jsme velmi rádi, že se můžeme prezentovat výsledky celostátního srovnávání úspěšnosti vzdělávání na základních školách v rámci projektu Kvalita I., financovaného z prostředků ESF a připraveného ve spolupráci s MŠMT ČR. Testování proběhlo dne 25. a 26. dubna 2007 na 1 897 školách celé ČR, celkem se

Ve všech typech testování naši žáci vysoce předčili průměr všech žáků základních škol! V OSP a v angličtině měli dokonce naši žáci lepší výsledky než studenti víceletých gymnázií. Do testování se v tomto školním roce zapojilo celkem 29 020 žáků 9. ročníků a studentů odpovídajících ročníků víceletých