Přijímací zkoušky na SŠ

Každoročně většina našich absolventů úspěšně složí přijímací zkoušky na prestižní gymnázia a je přijata.

Ostatní deváťáci pokračují ve studiu na čtyřletých maturitních oborech jiných škol. Prohlédněte si přehlednou tabulku.

Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy.

 

gymnázia    
školní rok 4letá 6letá 8letá SOŠ-4leté SOU-3leté
2014/2015 36 11 11 28 0
2013/2014 44 19 9 19 2
2012/2013 33 16 5 16 1
2011/2012 32 11 10 14 1
2010/2011 31 15 18 21 2
2009/2010 29 11 13 22 2
2008/2009 18 15 14 22 2
2007/2008 40 4 10 17 3
2006/2007 26 8 7 34 2
2005/2006 21 8 18 21 10