Výsledky žáků 5.-9. ročníků v testování z angličtiny - SCATE 2015

Vysvětlivky

úroveň A0 začáteční znalost
úroveň A1 požadovaná úroveň žáků podle Rámcového vzdělávacího plánu, stanoveného MŠMT ČR na konci 5. ročníku
úroveň A2 požadovaná úroveň žáků podle Rámcového vzdělávacího plánu, stanoveného MŠMT ČR na konci 9. ročníku
úroveň B1 kategorie, ze které vychází maturitní zkouška
úroveň B2 kategorie vyšší úrovně státní maturity

Naše výsledky

 

Úroveň maturitní zkoušky dosáhlo 14  žáků 7. ročníku, 16 žáků 8. ročníku a 18 žáků 9. ročníku naší školy. Vyšší úroveň maturitní zkoušky dosáhli 2 žáci 7. ročníku,  5 žáků 8. ročníku a 6 žáků 9. ročníku naší školy.