Scio - Stonožka 3.r

Celkové hodnocení školy na základě výsledků testování žáků 3. ročníků:"Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) nadprůměrné až špičkové. Vaše škola  patří mezi velmi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol v testování. V českém jazyce a anglickém jazyce jsou výsledky vaší školy špičkové. Vaše škola patří  mezi 10% nejúspěšnějších škol v  testování."