Mgr. Alena Jemelková

Alena Jemelková
kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň
Aprobace
matematika, fyzika, pracovní činnosti
Třídní v
třídní učitelka v 9.A
Telefon