Mgr. Leona Chromá

Leona Chromá
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník
Telefon