Mgr. Eva Čermáková

Eva Čermáková
zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň, zástupce statutárního orgánu pro výchovně-vzdělávací proces
Aprobace
chemie, přírodopis
Telefon