Režim školní družiny

  • 6:30 - 7:35 ranní klidové činnosti, hry
  • 11:40 – 13:30 příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, režimové momenty před obědem, oběd, odpočinková činnost
  • 12:30 - 14:00  možnost vyzvednout dítě po obědě dle rozpisu poté až v 15:00
  • 13:45 -14:00 výchovně vzdělávací činnosti
  • 14:00- 15:00 vycházky
  • 15:00- 17:30 svačina – pitný režim, zájmové činnosti, rekreační činnosti

Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD do 17:30 hod. Prosíme o kontakt na další osobu, která může dítě vyzvednout. Pokud rodiče dítě nemohou vyzvednout ve stanovenou dobu, žádáme o telefonické oznámení vychovatelce do ŠD.
Při docházce do ranní družiny jsou žáci povinni ohlásit se u vychovatelek, před vstupem do školní budovy, pokud tak neučiní, nepřebírá za ně ŠD zodpovědnost.