Poplatek

250,- Kč za měsíc, zpravidla 2x ročně bankovním převodem. První splátka za období září až prosinec a druhá za leden až červen, nejpozději do konce následujícího měsíce.