Co je to Kyberšikana a jak se jí bránit

Co je to kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. Kyberšikana je například:

 • Hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu
 • Zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce
 • Webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit
 • Zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím komunitních sítí
 • Zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem

Co pro své dítě můžete udělat vy?

 • Zajímejte se, co Vaše dítě doma na internetu dělá.
 • Naučte své dítě chránit svou identitu, včetně soukromí rodiny.
 • Přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k Vašim dětem patří.
 • Pokud se v něm naučíte pohybovat, porozumíte lépe Vašemu dítěti.
 • Dejte dítěti najevo, že za Vámi může přijít s jakýmkoliv problémem.
 • Sledujte, jak se dítě chová při elektronické komunikaci, všímejte si varovných a neobvyklých znaků, včetně reakcí na Vaši přítomnost.
 • Zjistěte, jaké existují technické možnosti ochrany Vašeho dítěte (uzamknutí některých stránek…).
 • Jste-li zákazníkem O2, můžete si nechat nastavit rodičovský zámek. Více informací na lince 800 184 084.
 • Uvědomte si, že technické vymoženosti za kyberšikanu nemohou – nemá smysl je dětem zakazovat.
 • Na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světě více než v tom reálném, jsou více ohroženy – podporujte u dětí i jejich reálné aktivity.
 • Vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika – vybírejte s nimi bezpečné internetové prostředí.
 • Pokud se o kyberšikaně dozvíte, uložte nebo vytiskněte maily, SMS… - mohou posloužit jako důkazní materiál.
 • Kontaktujte poskytovatele serveru, ze kterého agresor šikanuje, a požádejte ho, aby útočníkovi zamezil přístup.
 • Zkuste zjistit, kdo je agresor (podle výzkumu je 78% agresorů ze stejné školy jako oběť).
 • Pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy.
 • Ujistěte se, že škola, do které chodí Vaše dítě, chrání Vaše dítě na internetu

ZŠ Bakalovo nábřeží používá software, který blokuje vybraná klíčová slova

 • V případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky.
 • Uvědomte si, že kyberšikana často úzce souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se svého dítěte, zda mu někdo neubližuje i jinak než v kyberprostoru.
 • Informace z výzkumu „Kyberšikana na českých školách“ najdete na www.minimalizacesikany.cz