Informace pro rodiče k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

Informace pro rodiče k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

V pondělí 15. ledna se v 17:00 hodin koná on-line schůzka s rodiči žáků 5. a 7. tříd k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Informace k připojení budou rozeslány přes EduPage.

Alena Jemelková, kariérní poradkyně