Složení Školské rady

V pondělí 14. listopadu 2022 proběhla na naší škole volba třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Byla zvolena paní Kateřina Krupičková. 

Složení Školské rady

  • Ing. Tomáš Psota - zástupce za zřizovatele školy MČ Brno-střed
  • Kateřina Krupičková - zvolena za zákonné zástupce žáků
  • Mgr. Eva Čermáková - zvolena za pedagogy školy cermakova@bakalka.cz