Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinný subjekt oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s:

  • pořízením kopií
  • opatřením technických nosičů dat
  • odesláním informací žadateli
  • mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Materiálové náklady (v Kč)

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný ...................................................................................... 1,- Kč

Formát A4 oboustranný ....................................................................................... 2,- Kč

Formát A3 jednostranný ...................................................................................... 3,- Kč

Formát A3 oboustranný ....................................................................................... 5,- Kč

Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na černobílé tiskárně .......................................................................... 1,- Kč

Formát A3 na černobílé tiskárně .......................................................................... 3,- Kč

Formát A4 na barevné tiskárně .......................................................................... 10,- Kč

Kopírování na datové nosiče

CD ROM, DVD ROM ................................................................................. 20,- Kč/ks

Vlastní flash disk a jiné podobné medium .................................................... bezplatné

Druhopis vysvědčení Tisk, opis, stejnopis vysvědčení ............................................................... 100,- Kč/ks

Náklady na odeslání informací žadateli

Poštovné, telekomunikační a jiné poplatky ............................ dle platných tarifů České pošty

Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a dále za každou další započatou hodinu ......................................................................... 150,- Kč/hod

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy .................................................. bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy. Tento sazebník je součástí vnitřní směrnice Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydané dne 1. 1. 2014.