Projekt Vzdělávání pro budoucnost

Škola je realizátorem projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/000102 pod názvem Vzdělávání pro budoucnost v rámci výzvy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg