Projekt „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně"

Naše škola je zapojena do projektu  „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně".

Cílem projektu je seznámení dětí se základy anglického jazyka a komunikace. Projekt je realizován s podporou Magistrátu města Brna.