Projekt podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání

a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.