Participativní rozpočet do škol

Na naší škole probíhá projekt Participativní rozpočet (Pébéčko), který je financován MČ Brno-střed.

Žáci od 4. - 9. ročníků navrhují projekty vedoucí ke zlepšení vybavení školy, své projekty obhajují a posléze o nich také hlasují.