Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky ohledně zápisu dětí do 1. třídy.

Jak poznáme vhodnou školu pro naše dítě?

Doporučujeme využít všechny informační zdroje, které Vám pomohou vytvořit obraz o škole. Nespoléhejte se pouze na informace, které Vám sama škola nabízí. Kromě údajů, které má škola na webových stránkách, se také ptejte současných žáků a jejich rodičů, absolventů, známých na jejich zkušenosti s příslušnou školou. Jděte se i osobně podívat do školy a vnímejte atmosféru školy, prohlédněte si prostředí a pokuste se nahlédnout i do výuky.

Kdy se můžeme přijít podívat do školy?

Nejlépe ve dnech otevřených dveří. Informace naleznete v Kalendáři akcí a v sekci Aktuality. Po předchozí domluvě jsme ochotni nabídnout individuální termín.

Musíme přijít hned první den zápisu?

Ne, všechny dny zápisu a způsoby registrace jsou rovnocenné. Vaše pořadí při zápisu nemá vliv na přijetí/nepřijetí dítěte na naši školu.

Máme se speciálně připravovat na zápis?

Ne, není třeba. Jen rozvíjejte u svého dítěte komunikační dovednosti, rozvíjejte smysly, cvičte a podporujte paměť, cvičte a udržujte koncentraci, jemnou motoriku, schopnost sebeobsluhy v každodenních situacích. Dítě, které jde k zápisu do školy, by se mělo umět samo představit, znát svůj věk (i datum narození), adresu. Na webových stránkách školy je k dispozici dokument MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, který přináší základní přehled toho, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy.                                                    

Musí dítě umět anglicky již u zápisu?

Ne, znalost anglického jazyka nemá žádný vliv na přijetí. U dítěte, které se již anglicky učilo, například v předškolním zařízení, orientačně posuzujeme úroveň jeho angličtiny pro odpovídající zařazení do třídy podle pokročilosti.

Musí být dítě ze spádového obvodu školy?

Ne, nemusí. Dle zákona uchazeči s místem trvalého pobytu v našem školském obvodu jsou přijímáni přednostně. Běžně ale přijímáme i nespádové děti.

Slyšeli jsme, že jste školou jen “pro prominenty a bohaté“. Co je na tom pravdy?

Nezaznamenáváme ve třídních kolektivech výlučnosti některých dětí, pracujeme na atmosféře a pozitivních vztazích ve všech třídách.

Objektivně si však naši školu vybírají ti rodiče,  kteří kvalitní vzdělání považují za jednu z nejvyšších hodnot a jsou přesvědčeni, že volbou správné školy výrazně ovlivňují budoucnost svého dítěte.

Co dělat, když dítě nebude přijato?

Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby v případě, že nebydlí s dítětem ve spádovém obvodu školy, určitě navštívili i zápis na své spádové škole bez ohledu na to, že byli u zápisu na Bakalce. Naše škola již několik let opakovaně nemohla z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku všechny přihlášené žáky.

Každé dítě má zajištěno vzdělávání na spádové škole podle místa trvalého bydliště. Zápisy na školách probíhají až do konce dubna každého roku.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Rádi vám vaše dotazy zodpovíme na adrese vedeni@bakalka.cz.