Odklad školní docházky

Zákonní zástupci žáka mohou požádat ředitelku školy o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Škola/Dokumenty ke stažení/Formuláře.

Zákonní zástupci podávají žádost o odklad povinné školní docházky ředitelce školy

v době zápisu podle § 36 odst. 4 školského zákona v platném znění. K žádosti je nutné

doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

(dětský lékař) nebo klinického psychologa.