Odklad školní docházky

Zákonní zástupci žáka mohou požádat ředitelku školy o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Škola/Dokumenty ke stažení/Formuláře.
Zákonní zástupci podávají žádost o odklad povinné školní docházky ředitelce školy
v době zápisu podle § 36 odst. 4 školského zákona v platném znění. K žádosti je nutné
doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře
(dětský lékař) nebo klinického psychologa.