Kurzy Cambridge 2023/2024

 • všechny kurzy Cambridge pořádané na naší škole začínají v týdnu od 2. 10. 2023 a končí v květnu / červnu 2024
 • cena kurzu je 2 500 Kč (kurzy na 1. stupni) / 2 800 Kč (kurzy na 2. stupni)
 • cena učebnice do kurzu je cca 400 Kč (pro kurzy 1. stupně) a cca 500 Kč (pro kurzy 2. stupně)
 • platby budou hrazeny bezhotovostně na účet školy (zadáno v EduPage)
 • v tomto školním roce otevíráme cca 23 kurzů, počet přihlášených žáků se přibližuje k číslu 300

Pre-STARTERS (kurzy 2. ročníků)

 •  termíny: PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30

STARTERS, MOVERS, FLYERS (kurzy 3. – 5. ročníků)

 • kurz může být zakončen zkouškou YLE v květnu 2024

termíny

 • Starters (většinou 3. ročníky): PO, ÚT, ST, 12:45-13:30
 • Movers (většinou 4. ročníky): ÚT, ST, ČT, 12:45-13:30
 • Flyers (většinou 5. ročníky): PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30   

KET, PET, FCE (kurzy 6.–9. ročníků)

 • kurzy mohou být zakončeny zkouškou Cambridge KET / PET / FCE v červnu 2024
 • kurz KET je nabízen žákům 6. a 7. ročníků s přípravou na zkoušku A2 Key for Schools (KETfS) v rozmezí 1 nebo 2 školních let
 • kurz PET je nabízen žákům 8. a 9. ročníků s přípravou na zkoušku B1 Preliminary for Schools (PETfS) v rozmezí 1 nebo 2 školních let
 • kurz FCE je nabízen jazykově nejnadanějším žákům s přípravou na zkoušku B2 First for Schools (FCEfS) 

termíny

 • KET - začátečníci: ÚT, ST 7:05-7:50
 • KET - pokračující: ČT 7:05-7:50
 • PET - začátečníci: ÚT, ČT 7:05-7:50
 • PET - pokračující: PÁ 7:05-7:50

FCE (kurzy 8.–9. ročníků)

 • již čtvrtým rokem zařazujeme do kurzů Cambridge pro 2. stupeň také přípravu na FCE zkoušku
 • FCE - PO 7:05-7:50
 • FCE - ÚT 7:05-7:50
 • FCE - ČT 14:05-14:50

Vyučující Cambridge pro šk. rok 2023/2024:

 • Prestarters - Jana Dohnalová, Petra Velanová, 
 • Starters - Daniela Müllnerová, Štěpánka Hrdinová, Jaroslava Válová
 • Movers - Denisa Junáková, Barbora Hronková
 • Flyers - Marcela Martínková, Barbora Váchová, Jindra Rosenkrancová
 • KET - Vendula Morávková
 • PET - Iveta Štěrbová
 • FCE - Mojmír Houdek

Kontakt